Reseförsäkring för alla resor

"För dig som vill vara på den säkra sidan"

Ring oss för bokning av försäkring och rådgivning

031-182020

Passa på att teckna något av våra föreslagna specialanpassade reseförsäkringar så du kan koppla av inför och under resan.
Vi samarbetar med välkända Solid Försäkringar som leverantör av reseförsäkringar.

Avbeställningsskydd

Vem kan teckna försäkringen och vem kan vara försäkrad?

Den som tecknar försäkringen måste ha fyllt 18 år och vara stadigvarande bosatt i Sverige, Norge, Danmark, Färöarna eller Grönland. Försäkringen gäller för de personer som anges i försäkringsbrevet som vid försäkringens tecknande var stadigvarande bosatta inom EU/EES.

Vad kan försäkras?

Du kan försäkra resor, biljetter, boende, hyrbil, kursavgifter eller andra evenemang som erbjuds till allmänheten och är prissatta enligt en fast prislista.

När försäkringen ska tecknas?

Försäkringen ska tecknas senast två (2) dagar efter betalning av handpenningen eller hela resan/evenemanget om inte annat avtalat. Försäkringen kan dock inte tecknas senare än tre (3) dagar innan resan/evenemanget börjar.

När gäller försäkringen?

Försäkringen gäller från utfärdandet av försäkringsbrevet, under förutsättning att försäkringspremien betalas enligt de villkor som anges i fakturan/försäkringsbrevet. Försäkringen upphör att gälla när resan/evenemanget påbörjats.

Det här är en sammanfattning av vad som ingår i Avbeställningsskydd

 • Akut sjukdom och olycksfall eller dödsfall som drabbar dig, nära anhörig, medresenär eller någon du avser att besöka.
 • Annan plötslig och oförutsedd händelse som medför att du inte rimligen kan genomföra den planerade resan/evenemanget, t.ex. om beviljad semester dras in, om ditt hem drabbas av brand, översvämning eller inbrott eller om ditt husdjur drabbas av allvarlig sjukdom.

Vad kostar försäkringen?

Priset på försäkringen är 6% av priset på det du försäkrar eller minst 30 kronor.

VIKTIGT:

 • Orsaken till avbeställningen måste ha uppkommit efter att försäkringen tecknades.
 • Endast en försäkring kan tecknas per person och resa/evenemang

Du får ingen ersättning:

 • om orsaken till avbeställningen är ett befintligt medicinskt.illstånd som har visat symptom och / eller medfört inläggning på sjukhus, ändrad medicinering och / eller behandling eller läkarbesök, utöver planerade kontrollbesök, inom två (2) månader innan försäkringen tecknades.
 • om orsaken till avbeställningen har samband med graviditet eller förlossning.
 • i händelse av konkurs eller myndighetsingripande.
 • om orsaken till avbeställningen är att något som är nödvändigt för resan saknas, t.ex. pass, visum, vaccination eller liknande.
 • vid strejk.
 • om orsaken till avbeställningen är en pandemi.

AVBESTÄLLNINGSSKYDD HELÅR

"Teckna detta årsavbeställningsskydd så slipper du teckna ett varenda gång du ska resa"

Teckna detta årsavbeställningsskydd så slipper du teckna ett varenda gång du ska resa.

Händer det något som hindrar dig från att resa som planerat är det tryggt att kunna få pengarna tillbaka för resan. Med Solid Årsavbeställningsskydd får du pengarna tillbaka om du inte kan resa som planerat på grund av sjukdom, olycksfall, väsentlig skada i ditt hem eller dödsfall. Avbeställningsskyddet omfattar alla dina resor under ett år så att du slipper köpa extra avbeställningsskydd varje gång du beställer en resa.

Slipp allt krångel om du inte kan resa som planerat. Ett bra avbeställningsskydd ger dig pengarna tillbaka.

Det här är en sammanfattning av vad som ingår i Årsavbeställningsskyddet:

 • Akut sjukdom
 • Akut olycksfall
 • Dödsfall
 • Väsentlig skada i bostad

Akut sjukdom, olycksfall eller dödsfall

Avbeställningsskyddet gäller om du, din medresenär eller en nära anhörig råkar ut för akut sjukdom, olycksfall eller dödsfall.

Väsentlig skada i bostad

Avbeställningsskyddet gäller om din permanenta bostad i Norden skadas väsentligt på grund av vattenskada, blixtnedslag, brand eller liknande.

Självrisk

Självrisken är 200 kronor per person. Måste resan avbokas på grund av att personen som råkat ut för sjukdom, olycksfall eller har avlidit är 70 år eller äldre, är självrisken 700 kr per person.

Förutsättningar

Avbeställningsskyddet gäller för privata resor och tjänsteresor med avresa från Norden. Resan ska ha bokats av ett reseföretag. Försäkringen gäller för resor som kostar 1 500 till 15 000 kronor per person, högst 50 000 kr per försäkring. Du kan teckna avbeställningsskyddet för hela familjen.

Premier

Premien för 1 person är 265 kronor.
Premien för 2 personer är 385 kronor.
Premien för en familj är 485 kronor.

Förutsättningar

Försäkringen gäller privata resor och tjänsteresor med avresa från Norden. Resan ska ha bokats av ett reseföretag och får kosta upp till 40 000 kronor per person.
Självrisk
Ingen självrisk.

SEMESTERFÖRSÄKRING

"Till resenärer som ska ut och resa upp till 45 dagar och har en hemförsäkring med reseskydd i grunden. Försäkringen kompletterar hemförsäkringens reseskydd."

• Ett komplement till hemförsäkringens reseskydd
• Kan tecknas för de första 45 resdagarna

Upplev världen med oss

Varje resa är full av överraskningar, det är ju därför man reser eller hur? Men inte alla överraskningar är roliga. Vi skyddar dig mot det tråkiga och tar hand om dig på bästa möjliga sätt. Om du har en hemförsäkring med reseskydd kan du komplettera med vår Semesterförsäkring och få ett utökat skydd under din resa. För den sportige rekommenderar vi Semesterförsäkring Sport som dessutom ger ett extra skydd för din utrustning.

Exempel vad som ingår

Ny resa

Blir du sjuk eller råkar ut för en olycka och blir sängliggande mer än halva din resa, kan du och en medresenär eller hela familjen få en helt ny resa.

Ersättning per dag

Om resan inte blir som du tänkt dig, till exempel om du får öroninflammation på sol- och badresan så du inte kan bada, får du ersättning per förstörd semesterdag.

Ingen självrisk

Med vår försäkring betalar du aldrig någon självrisk. Vi ersätterdessutom självrisken på din hyrda bil eller moped.

Om du blir sjuk

Vi ersätter dig för dina sjukvårdskostnader med upp till 1 500 SEK. Blir du allvarligt sjuk, råkar ut för ett olycksfall, blir inlagd på sjukhus eller om du måste resa hem i förtid ska du kontakta ditt hemförsäkringsbolags alarmcentral. Vi ersätter din självrisk med 1 500 SEK för sjukvårdskostnader om skadan reglerats av ditt hemförsäkringsbolag.

Nödknappen – Rädda resan

Om du råkar ut för en plötslig och oförutsedd nödsituation under resan, ersätter vi dig för dina merkostnader med upp till 5 000 SEK.